Chcę zarejestrować wizytę

tel. +48 536 244 884

implanty zębowe gdańsk

Przywróć naturalny i trwały uśmiech

Stosowane dziś implanty to niewielkie tytanowe śruby, które implantolog wszczepia do kości szczęki lub żuchwy w miejscu brakującego zęba. Tytan jest materiałem całkowicie biozgodnym, co oznacza że jest on w 100% tolerowany przez organizm. Implanty są idealnym rozwiązaniem w celu przywrócenia długotrwałego i naturalnego uśmiechu.

Wykorzystując implanty jako podbudowę można zaplanować różnorodne uzupełnienia protetyczne: protezy typu overdenture, mosty uzupełniające całkowite lub częściowe braki uzębienia lub braki pojedynczych zębów.

Rodzaje uzupełnień protetycznych na implantach

Most porcelanowy

Wszczepiając implanty w pozycji brakujących zębów można odtworzyć każdy ząb lub wykonać most porcelanowy oparty na implantach. W szczególnych warunkach, po dokładnej analizie można ograniczyć ilość wprowadzanych implantów i odbudować utracone uzębienie przy pomocy mostu protetycznego zamocowanego na implantach.

Uzupełnienia na implantach: most porcelanowy Gdańsk

Korona porcelanowa

Korona na implancie odtwarza naddziąsłową część utraconego zęba i jest połączona z implantem (tytanową śrubą) za pomocą łącznika standardowego lub indywidualnego.

Uzupełnienia na implantach: korona porcelanowa Gdańsk

Proteza

Braki częściowe oraz bezzębie można uzupełnić za pomocą protez "overdenture" opartych na implantach - stałych lub wyjmowanych. Proteza stała, czyli proteza zacementowana lub przykręcana do implantów, to jedno z najbardziej komfortowych uzupełnień. Proteza ruchoma wsparta na implantach jest alternatywą dla tradycyjnych protez ruchomych.

Uzupełnienia na implantach: proteza Gdańsk